• Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Merkezi (ICSER)


    Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Merkezi (ICSER), bağımsız ve kar amacı gütmeyen, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek, bilgiyi yaymak ve araştırmacı, akademisyen, profesyoneller ve uygulayıcılar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur.

    ICSER, yayınladığı uluslararası hakemli dergiler ve düzenlediği uluslararası konferanslarla sosyal bilimler ve eğitim araştırmalarındaki en son gelişmeler, istatistiksel yöntemler, uygulamalar, araştırma tasarımı, analizi ve bulguların tartışılması gibi güncel konularda öğrenme olanakları sağlamaktadır.
    ICSER’in misyonu uluslararası bilimsel dergiler yayınlamak, konferanslar düzenlemek olduğu gibi araştırma yöntemleri eğitimi, istatistik paket programlar kullanımı, proje yönetimi, mesleki ve özel eğitim seminerleri düzenlemektir.

X