• Kayıt ve ödeme bilgileri


  KAYIT BİLGİLERİ 

  Bir yazar, birden fazla bildiri gönderebilir. Ancak aynı gün en fazla iki bildirisini sunabilir.
  * Aynı yazar(lar)a ait her bir bildiri için normal katılım ücretine ek olarak (her biri için) 25 Euro ödenmesi gerekir.
  * ICONASH 2018 Antalya ve/veya İstanbul konferanslarına katılarak bildiri sunan yazar(lar) ikinci bildiri için ek ücret ödemeyecektir. Ancak 3. bildiriden itibaren ek bildiri ücreti ödemek durumundadır.
  * Sisteme yüklenen ilk bildiriden sonraki çalışmalarda yazar değişikliği (yazar sayısındaki artış ya da azalış) olması halinde, bu bildiriler aynı yazar(lar)a ait ek bildiri olarak değerlendirilmez ve ek ücret (25 Euro) olanağından yararlanılamaz. Bu durumda farklı bildiri olarak tam kayıt ücreti yatırılması gerekir.
  * Çok yazarlı bildirilerde konferansa katılmak isteyen yazarların her birinin kayıt ücreti yatırması gerekir. Bu durumda bir yazar sunum ücreti, diğerleri dinleyici ücreti yatırabilir.
  * Sunum yapacak katılımcının dışında diğer yazarların konferansa katılmaması durumunda kayıt ücreti yatırmasına gerek yoktur.
  Türkiye'den katılacak araştırmacılar katılım ücretlerini TL hesabına (Aylık belirlenen sabit kur üzerinden) Türk Lirası olarak yatırabilirler.
  * Kabul edilen bildiriler, konferans web sayfasında ilan edilmeden önce yazarlara e-posta yoluyla bildirilecektir. 
  * 1 Temmuz 2019 tarihine kadar kayıt ücreti yatıran araştırmacıların konferansa katılmaktan vazgeçmeleri halinde, banka transfer ücreti kesildikten sonra kalanı iade edilir.
  * 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yapılacak katılım iptallerinde ücret iadesi yapılmaz.

   
  ERKEN KAYIT ÜCRETİ
  İÇİN SON TARİH

  (09 Ağustos 2019)
  NORMAL KAYIT ÜCRETİ
  İÇİN SON TARİH

  (23 Ağustos 2019)
  SÖZLÜ SUNUM 125 Euro 150 Euro
  POSTER SUNUM 125 Euro 150 Euro
  SANAL SUNUM 100 Euro 100 Euro
  DİNLEYİCİ 50 Euro 50 Euro
  EK HER BİR BİLDİRİ 25 Euro 25 Euro
  Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan katılımcılar için 1 Euro = 5 TL olarak sabitlenmiştir.

  Kayıt ücretine dâhil olanlar
  Sözlü ve Poster Sunum Sanal Sunum Dinleyici
  Tüm oturumlara katılabilme
  * Ücretsiz wireless
  * Öğle Yemeği (Sunum günü)
  * Oturum arası ikramlar
  * Konferans programı, yaka kartı vb.
  * Bildiriler e-kitabı (ISBN)
  * Katılım sertifikası (Tüm yazarlar için)
  Dergi yayın ücreti (yayına kabul edilmesi durumunda)

  Resmi Fatura (Maliye Bakanlığı Logolu)
  Tüm sanal sunumlara erişim
  * Bildiriler e-kitabı (ISBN)
  * Katılım sertifikası (Tüm yazarlar için)
  Dergi yayın ücreti 
  (yayına kabul edilmesi durumunda)
  Resmi Fatura (Maliye Bakanlığı Logolu)   
  * Tüm oturumlara katılabilme
  * Ücretsiz wireless
  * Öğle Yemeği (1 gün)
  * Oturum arası ikramlar
  * Yaka kartı
  * Katılım sertifikası

  Resmi Fatura (Maliye Bakanlığı Logolu)

   


  KONFERANS KAYIT ÜCRETİ İÇİN BANKA HESAP BİLGİLERİ KABUL MEKTUPLARI İLE BİRLİKTE BİLDİRİLECEKTİRX