• Konferansın Amacı


    ICONASH 2019 Kiev'in amacı, katılımcılara sosyal ve beşeri bilimler kapsamında yaptıkları araştırmalar ve kuramsal çalışmalarla birlikte en son gelişmeler, araştırma tasarımı ve yöntemleri, en iyi uygulamalar, analiz, bulgular ve bilimsel tartışma gibi güncel konularda öğrenme olanakları sağlamak üzere araştırmacı, akademisyen ve uzmanları bir araya getirmektir.

X