International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities'de sunulan çalışmalar "Iconash Bildiriler Kitabı"nda yazarların tercihine bağlı olarak özet ya da tam metin olarak yayınlanacaktır. Çalışmaların Bildiri ya da dergilerde Makale olarak yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar aşağıda yer alan "Bildiriler kitabında yayın" ve "Dergilerde makale yayını" başlıklarından incelenebilir.